മികവുറ്റ കാഴ്ചക്ക് മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഉപയോഗിക്കൂ.
പാട്ട് ഇപ്പോൾ ഫയർഫോക്സിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ/കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. ഉടൻ ശരിയാക്കാം.
യാഹൂ വെബ് പ്ലേയർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പേജിന്റെ ഇടത്തേ അറ്റത്ത് താഴെയായി നോക്കൂ.

28 January 2010

ഒരു നാത്തൂന്‍ പാട്ട് - Oru Nathoon Paattu - മുരുകന്‍(കാട്ടാക്കട)

നാത്തൂനേ നാത്തൂനേ നാം എന്‍ഗ്ഗോട്ടോടണ്
നാത്തൂനേ നാത്തൂനേ നാം എന്‍ഗ്ഗോട്ടോടണ്
നാടോടുമ്പോള്‍ നടുവേ ഓടണം
നടുവൊടിഞ്ഞെങ്കില്‍ ഇരുന്നോളൂ
നാത്തൂനേ നാത്തൂനേ നാം എന്തു കുടിക്കണം..

കേള്‍ക്കൂ..


എളുപ്പത്തില്‍ പാടുവാന്‍ വേണ്ടി കമ്പ്രസ്സ് ചെയ്ത പാട്ടാണ്. 4-മിനിട്ട് 49-സെക്കന്റ്.

Listen - High Quality

കേള്‍ക്കൂ..

0 അഭിപ്രായങ്ങൾ: