മികവുറ്റ കാഴ്ചക്ക് മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഉപയോഗിക്കൂ.
പാട്ട് ഇപ്പോൾ ഫയർഫോക്സിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ/കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. ഉടൻ ശരിയാക്കാം.
യാഹൂ വെബ് പ്ലേയർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പേജിന്റെ ഇടത്തേ അറ്റത്ത് താഴെയായി നോക്കൂ.

23 January 2010

രാജഹംസം - മധുസൂദനൻ നായർ

കയ്യിലൊരിധ്രധസ്സുമായി കാറ്റുത്തുപെയ്യുവാന്‍ നിന്ന തുലാവര്‍ഷമേഘമേ,
കമ്രനക്ഷത്ര രജനിയില്‍ ഇന്നലെ കണ്ടുവോ എന്റെ രാജഹംസത്തിനെ.?
കയ്യിലൊരിധ്രധസ്സുമായി കാറ്റുത്തുപെയ്യുവാന്‍ നിന്ന തുലാവര്‍ഷമേഘമേ,
കമ്രനക്ഷത്ര രജനിയില്‍ ഇന്നലെ കണ്ടുവോ എന്റെ രാജഹംസത്തിനെ.?

കേള്‍ക്കൂ..

എളുപ്പത്തില്‍ പാടുവാന്‍ വേണ്ടി കമ്പ്രസ്സ് ചെയ്ത പാട്ടാണ്. 7-മിനിട്ട് 38-സെക്കന്റ്.

1 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

ഒറ്റക്കിനാവ് said...

ഇത് വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മയുടെ കവിത ആണ്... മധുസൂതനന്‍ നായരുടെ അല്ല. ദയവായി മാറ്റം വരുത്തുക.