മികവുറ്റ കാഴ്ചക്ക് മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഉപയോഗിക്കൂ.
പാട്ട് ഇപ്പോൾ ഫയർഫോക്സിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ/കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. ഉടൻ ശരിയാക്കാം.
യാഹൂ വെബ് പ്ലേയർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പേജിന്റെ ഇടത്തേ അറ്റത്ത് താഴെയായി നോക്കൂ.

24 January 2010

ഒന്നാം കൊമ്പത്തു വന്നിരുന്നന്നൊരു പുന്നരക്കിളി - വയലാര്‍

ഒന്നാം കൊമ്പത്തു വന്നിരുന്നന്നൊരു
പുന്നരക്കിളി ചോദിച്ചു
ഒന്നാം കൊമ്പത്തു വന്നിരുന്നന്നൊരു
പുന്നരക്കിളി ചോദിച്ചു
കൂട്ടിന്നിളം കിളീ ചെങ്ങാലി
പൈങ്കിളീ കൂടുവിങ്ങോട്ട് പോരാമോ..
കൂട്ടിന്നിളം കിളീ ചെങ്ങാലി
പൈങ്കിളീ കൂടുവിങ്ങോട്ട് പോരാമോ..

കേള്‍ക്കൂ..

എളുപ്പത്തില്‍ പാടുവാന്‍ വേണ്ടി കമ്പ്രസ്സ് ചെയ്ത പാട്ടാണ്. 6-മിനിട്ട് 45-സെക്കന്റ്.

1 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

ഒറ്റക്കിനാവ് said...

ഈ കവിതയുടെ പേര് മാ നിഷാദ എന്നാണ്, ദയവായി തിരുത്തൂ... :)