മികവുറ്റ കാഴ്ചക്ക് മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഉപയോഗിക്കൂ.
പാട്ട് ഇപ്പോൾ ഫയർഫോക്സിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ/കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. ഉടൻ ശരിയാക്കാം.
യാഹൂ വെബ് പ്ലേയർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പേജിന്റെ ഇടത്തേ അറ്റത്ത് താഴെയായി നോക്കൂ.

26 January 2010

കണ്ണട - Kannada - മുരുകന്‍ കാട്ടാക്കട

എല്ലാവര്‍ക്കും തിമിരം
നമ്മള്‍ക്കെല്ലാവര്‍ക്കും തിമിരം
മങ്ങിയ കാഴ്ചകള്‍ കണ്ടു മടുത്തു
കണ്ണടകള്‍ വേണം കണ്ണടകള്‍ വേണം
രക്തം ചിതറിയ ചുവരുകള്‍ കാണാം,
അഴിഞ്ഞ കോലകോപ്പുകള്‍ കാണാം,
കത്തികള്‍ വെള്ളിടി വേട്ടും

കേള്‍ക്കൂ..

എളുപ്പത്തില്‍ പാടുവാന്‍ വേണ്ടി കമ്പ്രസ്സ് ചെയ്ത പാട്ടാണ്. 8-മിനിട്ട് 14-സെക്കന്റ്.

Listen - High Quality

കേള്‍ക്കൂ..

0 അഭിപ്രായങ്ങൾ: