മികവുറ്റ കാഴ്ചക്ക് മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഉപയോഗിക്കൂ.
പാട്ട് ഇപ്പോൾ ഫയർഫോക്സിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ/കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. ഉടൻ ശരിയാക്കാം.
യാഹൂ വെബ് പ്ലേയർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പേജിന്റെ ഇടത്തേ അറ്റത്ത് താഴെയായി നോക്കൂ.

24 January 2010

വരകള്‍ വര്‍ണങ്ങള്‍ - കടമ്മനിട്ട

വരകള്‍ വര്‍ണങ്ങള്‍ വെളുത്ത,
നാദങ്ങള്‍ ഇമകളില്‍ മുട്ടി
വിടരുവാന്‍ മടി വിടര്‍ത്തുവാന്‍ കൊതി
വരകള്‍ വര്‍ണങ്ങള്‍ വെളുത്ത,
നാദങ്ങള്‍ ഇമകളില്‍ മുട്ടി
വിടരുവാന്‍ മടി വിടര്‍ത്തുവാന്‍ കൊതി
ചരടിന്റെ കുരുക്കഴിഞ്ഞു കീഴോട്ടു ,
തലകുത്തി വീണു കരഞ്ഞപ്പോള്‍....

കേള്‍ക്കൂ..

എളുപ്പത്തില്‍ പാടുവാന്‍ വേണ്ടി കമ്പ്രസ്സ് ചെയ്ത പാട്ടാണ്. 6-മിനിട്ട് 19-സെക്കന്റ്.

0 അഭിപ്രായങ്ങൾ: