മികവുറ്റ കാഴ്ചക്ക് മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഉപയോഗിക്കൂ.
പാട്ട് ഇപ്പോൾ ഫയർഫോക്സിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ/കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. ഉടൻ ശരിയാക്കാം.
യാഹൂ വെബ് പ്ലേയർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പേജിന്റെ ഇടത്തേ അറ്റത്ത് താഴെയായി നോക്കൂ.

23 January 2010

പോകൂ പ്രീയപ്പെട്ട പക്ഷീ - ചുള്ളിക്കാട്

പോകൂ പ്രീയപ്പെട്ട പക്ഷീ...
കിനാവിന്റെ നീലിച്ച ചില്ലയില്‍ നിന്നും
നിനക്കായി വേടന്റെ കൂരമ്പ് ഒരുങ്ങുന്നതിന്‍ മുമ്പ്..
ആകാശമെല്ലാം നരക്കുന്നതിന്‍ മുന്‍പ്...

കേള്‍ക്കൂ..

എളുപ്പത്തില്‍ പാടുവാന്‍ വേണ്ടി കമ്പ്രസ്സ് ചെയ്ത പാട്ടാണ്. 4-മിനിട്ട് 18-സെക്കന്റ്.

0 അഭിപ്രായങ്ങൾ: