മികവുറ്റ കാഴ്ചക്ക് മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഉപയോഗിക്കൂ.
പാട്ട് ഇപ്പോൾ ഫയർഫോക്സിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ/കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. ഉടൻ ശരിയാക്കാം.
യാഹൂ വെബ് പ്ലേയർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പേജിന്റെ ഇടത്തേ അറ്റത്ത് താഴെയായി നോക്കൂ.

25 January 2010

കാവിയുടുപ്പുമായി കാറ്റുകൊള്ളാന്‍ - വയലാര്‍

കാവിയുടുപ്പുമായി കാറ്റുകൊള്ളാന്‍
വരും കര്‍പ്പൂരമേഘമേ
ക്ലാവു പിടിച്ച നിന്‍ പിച്ചള മൊന്തയില്‍
കണ്ണുനീരോ പനിനീരോ...
കാവിയുടുപ്പുമായി കാറ്റുകൊള്ളാന്‍
വരും കര്‍പ്പൂരമേഘമേ
ക്ലാവു പിടിച്ച നിന്‍ പിച്ചള മൊന്തയില്‍
കണ്ണുനീരോ പനിനീരോ...

കേള്‍ക്കൂ..

എളുപ്പത്തില്‍ പാടുവാന്‍ വേണ്ടി കമ്പ്രസ്സ് ചെയ്ത പാട്ടാണ്. 5-മിനിട്ട് 44-സെക്കന്റ്.

0 അഭിപ്രായങ്ങൾ: