മികവുറ്റ കാഴ്ചക്ക് മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഉപയോഗിക്കൂ.
പാട്ട് ഇപ്പോൾ ഫയർഫോക്സിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ/കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. ഉടൻ ശരിയാക്കാം.
യാഹൂ വെബ് പ്ലേയർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പേജിന്റെ ഇടത്തേ അറ്റത്ത് താഴെയായി നോക്കൂ.

25 January 2010

ജീവിതത്തിന്‍ മനോജ്ഞ സംഗീതം - വയലാര്‍

ജീവിതത്തിന്‍ മനോജ്ഞ സംഗീതം
ജീവിനില്‍കൂടി വീണ മീട്ടുമ്പോള്‍
പ്രേമഭാവന പൂവിട്ടു പൂവിട്ടോമലാള്‍
തന്‍ ചൊടി വിടരുമ്പോള്‍
എന്‍ കരളിന്‍ മടക്കുകള്‍ക്കുള്ളില്‍...

കേള്‍ക്കൂ..

എളുപ്പത്തില്‍ പാടുവാന്‍ വേണ്ടി കമ്പ്രസ്സ് ചെയ്ത പാട്ടാണ്. 5-മിനിട്ട് 54-സെക്കന്റ്.

0 അഭിപ്രായങ്ങൾ: