മികവുറ്റ കാഴ്ചക്ക് മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഉപയോഗിക്കൂ.
പാട്ട് ഇപ്പോൾ ഫയർഫോക്സിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ/കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. ഉടൻ ശരിയാക്കാം.
യാഹൂ വെബ് പ്ലേയർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പേജിന്റെ ഇടത്തേ അറ്റത്ത് താഴെയായി നോക്കൂ.

26 January 2010

മാനത്തെ മച്ചോളം തലയെടുത്ത് - Manathe Macholam Thalayeduthu - കാവാലം

മാനത്തെ മച്ചോളം തലയെടുത്ത്
പാതാളക്കുഴിയോളം പാദം നട്ട്
മാലചേലകൂറചുറ്റിയ കുമ്മാട്ടി
മുത്തശ്ചിക്കഥയിലെ കുമ്മാട്ടീടേ
എഴുന്നെള്ളത്ത്.. കുമ്മാട്ടീ‍ കുമ്മാട്ടീ‍

കേള്‍ക്കൂ..

എളുപ്പത്തില്‍ പാടുവാന്‍ വേണ്ടി കമ്പ്രസ്സ് ചെയ്ത പാട്ടാണ്. 3-മിനിട്ട് 56-സെക്കന്റ്.

0 അഭിപ്രായങ്ങൾ: