മികവുറ്റ കാഴ്ചക്ക് മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഉപയോഗിക്കൂ.
പാട്ട് ഇപ്പോൾ ഫയർഫോക്സിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ/കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. ഉടൻ ശരിയാക്കാം.
യാഹൂ വെബ് പ്ലേയർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പേജിന്റെ ഇടത്തേ അറ്റത്ത് താഴെയായി നോക്കൂ.

25 January 2010

ഗാന്ധി - മധുസൂദനൻ നായർ

തനിയേ നടന്നു നീ പോവുക തളര്‍ന്നാലും
അരുതേ പരാശ്രയവും ഇളവും
അനുഗാമിയില്ലാത്ത പഥികര്‍ തുടര്‍ന്നാലും
ഇടറാതെ നിന്‍ ധീര ഗാനം
പയ്തങ്ങള്‍ പാടുന്നു രാജഖട്ടത്തിലെ
പിടയുമീ അഗ്നിക്കു മുന്‍പില്‍...

കേള്‍ക്കൂ..

എളുപ്പത്തില്‍ പാടുവാന്‍ വേണ്ടി കമ്പ്രസ്സ് ചെയ്ത പാട്ടാണ്. 17-മിനിട്ട് 59-സെക്കന്റ്.

1 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

jyothi lakshmi said...

why isnt the complete lyrics been give?
i would be really thankful if u kept the complete lyrics to all other poems too!
thanks.