മികവുറ്റ കാഴ്ചക്ക് മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഉപയോഗിക്കൂ.
പാട്ട് ഇപ്പോൾ ഫയർഫോക്സിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ/കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. ഉടൻ ശരിയാക്കാം.
യാഹൂ വെബ് പ്ലേയർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പേജിന്റെ ഇടത്തേ അറ്റത്ത് താഴെയായി നോക്കൂ.

5 February 2010

ശെമോന്റെ സംഗീര്‍ത്തനം - Semonte Sangeerthanam - അനില്‍ പനച്ചൂരാന്‍

രക്ഷകാ നീ കനിവിന്റെ പുസ്തകത്താളുമായ്
നിസ്തുല സ്നേഹപ്രതീകമായി
വിഷ്ടപത്രാണനാര്‍ഥം വന്നു പിറന്നോരു
പുല്‍ക്കൂട്ടില്‍ മഞ്ഞുതിരുന്ന പുല്‍ക്കൂട്ടില്‍


കേള്‍ക്കൂ..


എളുപ്പത്തില്‍ പാടുവാന്‍ വേണ്ടി കമ്പ്രസ്സ് ചെയ്ത പാട്ടാണ്. 7-മിനിട്ട് 46-സെക്കന്റ്.

Listen - High Quality


കേള്‍ക്കൂ..

1 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

റ്റോംസ് കോനുമഠം said...

മധുസൂതനന്‍ നായരുടെ ഭാരതീയം, ഗാന്ധി, സന്താനഗോപാലം ഇവയുടെ ഓഡിയോ HTML ഒന്ന് അയച്ചുതരുമോ എന്റെ ഇ-മെയിലില്‍