മികവുറ്റ കാഴ്ചക്ക് മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഉപയോഗിക്കൂ.
പാട്ട് ഇപ്പോൾ ഫയർഫോക്സിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ/കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. ഉടൻ ശരിയാക്കാം.
യാഹൂ വെബ് പ്ലേയർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പേജിന്റെ ഇടത്തേ അറ്റത്ത് താഴെയായി നോക്കൂ.

4 February 2010

കവിത മഴ - Kavithamazha - അനില്‍ പനച്ചൂരാന്‍

ഓരോ മുകില്‍ ഓരോ വര്‍ണം
തൂകും മഴ കന്നി മഴ
ആര്‍ത്താര്‍ത്തു പെരുകി വരുമ്പോള്‍
കണ്ണീരിന്‍ മഴ കവിത മഴ...


കേള്‍ക്കൂ..


എളുപ്പത്തില്‍ പാടുവാന്‍ വേണ്ടി കമ്പ്രസ്സ് ചെയ്ത പാട്ടാണ്. 3-മിനിട്ട് 31-സെക്കന്റ്.

Listen - High Quality


കേള്‍ക്കൂ..

1 അഭിപ്രായങ്ങൾ: